Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!

Üürilepingu teisele isikule üleandmiseks on vajalik samuti üürileandja nõusolek.
Üürileandja nõusolek ei vabasta lepingu üleandnud üürnikku vastutusest.
Kui uus üürnik rikub üürilepingust tulenevaid kohustusi, vastutab kohustuste täitmise eest eelmine üürnik solidaarselt isikuga, kellele üürileping üle anti.

Vastutus kehtib kuni lepingu lõppemiseni,kui mitte kauem kui kaks aastat.