Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!

Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandaja või tema volitatud esindaja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks eluruumi ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri).

Üürileping peab sisaldama:
Lepingupoolte ees ja perekonnanimed 
Isikukood, nende puudumisel sünniaeg
Kontaktandmed
Eluruumi aadress
Lepingu jõustumise aeg
Üüri suurus ja maksmise kord
Üürileandja õigused ja kohustused
Üürniku õigused ja kohustused
Üürilepingu lõppemise või lõpetamise alused
Üürilepingu muutmine ja täiendamise kord
Poolte tõendused ja kinnitused
Muud kokkulepped
Üürilepingu tähtaeg