Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!

Eluruumi võõrandamisel lähevad üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule k.a. eluruumi võõrandamisel sundtäitmise või pankrotimenetluse korral.
Uus üürileandja võib üürilepingu üles öelda 3 (kolme) kuu jooksul alates omandi üleminekust, kui ta vajab eluruumi tungivalt endale elamiseks.
Ülesütlemisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) kuud, kui lepingut ei saa varem üles öelda.