Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!


Loe, millest sõltub metsamaa või põllumaa hind!


Metsamaa hinna kujundavad järgmised tegurid: 

kasvava metsa tagavara hektaril 

kinnistu suurus 

metsa liigiline koosseis 

metsa vanuseline koosseis

kasvukohatüüp

boniteet

ligipääs kinnistule

looduskaitselised ja muud piirangud. 


Põllumaa hinna kujundavad järgmised tegurid: 

asukoht 

kinnistu suurus

kuju 

mulla viljakus

ligipääsud 

erinevad piirangud