Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!

Rahvastikuregistri seadus sätestab, et isikul tuleb teise elukohta püsivalt elama asumisel esitada uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha registreerimine (nn. sissekirjutus) iseenesest ei anna õigust eluruumi kasutamiseks, see õigus tuleneb üürilepingust.

Kui üürileping on lõppenud või lõpetatud, siis kaob ka õiguslik alus korteri kasutamiseks ja üürnik peab selle vabastama. Kui üürnik enam korterit ei kasuta, on omanikul võimalus teha avaldus elukoha andmete muutmiseks rahvastikuregistris.