Sirje Tatsi Kinnisvara OÜ

Jäta enda kinnisvaratehingud meie hooleks!

Eluruumi allkasutusse e.allüürile andmiseks on vajalik üürileandja nõusolek. Eluruumi allüürile andmisel vastutab üürnik allüürniku tegevuse eest nagu oma tegevuse eest.

Üürileandja võib keelduda nõusolekut andmast:
Kui üürnik ei avalda allüüri tingimusi, eelkõige allüüri suurust
Kui üüritud ruumi koormatakse allüürile andmisega ebamõistlikult
Kui üürileandjal on selleks allüürniku isikust tulenev mõjuv põhjus
Üürileandja võib nõusoleku andmise seada sõltuvusse üüri tõstmisest.